Raporlar/Belgeler

Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Aile Şirketleri Yönetim Rehberi

PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız


IFC Aile Şirketleri Yönetim Rehberi

PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız


Konya Kurumsal Yönetim Algı Araştırması Raporu

PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız


Tarım Alet ve Makineleri Sektörü Değer Zinciri Analizi ve Kümelenme Çalışmaları 2011

PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız


Konya İhtiyac Analizi Raporu

PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız


Dernek Sözleşmesi

Word Olarak İndirmek İçin Tıklayınız